Rekenen 3 M2

1

Een pak vla kost €12. Je eet een kwart van de helft op.

Voor hoeveel geld heb je op?

A: €3

B: €6

C: €1.50

D: €0.75

 

2

Hoeveel procent is 3/8?

A: 37.5%

B: 3/8%

C: 30%

D: 83%

 

3

Welke uitspraak is waar?

A: 2/5 is kleiner dan 1/4

B: 2/5 is kleiner dan 2/3

C: 2/5 is kleiner dan 2/7

D: 2/5 is kleiner dan 3/8

 

4

Een staaf is 72cm lang 2/3 is grijs.

Welke is juist?

A: 12cm

B: 24cm

C: 36cm

D: 48cm

 

5

Een vierkant is 4cm bij 4cm.

Wat is juist?

A: Omtrek 8cm Oppervlakte 8cm2

B: Omtrek 8cm Oppervlakte 16cm2

C: Omtrek 16cm Oppervlakte 8cm2

D: Omtrek 16cm Oppervlakte 16cm2

 

6

Boer Piet gaat met pensioen. Hij heeft zijn zonen zijn boerderij.

Jan krijgt 1/2 deel, Peter 1/3 en Klaas de rest.

Hoeveel krijgt Klaas?

A: 1/2

B: 1/6

C: 1/5

D: 2/3

 

7

Eind 2002 waren er 300000 fietsen in A'dam.

Eind 2003 waren het er 360000.

Met hoeveel procent is het aantal fietsen gestegen?

A: 30%

B: 1/5%

C: 60%

D: 20%

 

8

Op de teller van de vader van Jonas staat 267. Na een paar uur op 1100.

Hoeveel is de teller gestegen?

A: 833

B: 800

C: 700

D: 733

 

9

Wat is 2/3 van 450?

A: 75

B: 150

C: 300

D: 675

 

10

1m2 kun je ook zeggen als..

A: 10dm2

B: 1000000mm2

C: 0.00001km2

D: 10cm2

Antwoorden